Venitul mediu al unei gospodării din România în 2019 a fost de 4.790 lei

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în anul 2019 4.790 lei pe gospodărie și 1.853 lei pe persoană, în creştere cu 12,7%, respectiv cu 13,6% faţă de anul 2018, arată cele mai noi date INS.

Dintre acestea, veniturile băneşti au fost, în medie, de 4.453 lei lunar pe gospodărie (1.722 lei pe persoană), în creştere cu 13,6 % faţă de anul 2018, iar veniturile în natură de 337 lei lunar pe gospodărie (139 lei pe persoană), în creştere cu 1,8% faţă de anul 2018.

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,6% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere faţă anul 2018 cu 1,4 puncte procentuale), iar în termeni nominali, valoarea acestora a crescut cu 15,0% față de anul precedent.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit și

  • veniturile din prestaţii sociale (18,4% în anul 2019, respectiv 18,7% în anul 2018),
  • veniturile din activităţi neagricole independente (2,0% în anul 2019, respectiv 2,2% în anul 2018),
  • veniturile din agricultură (1,8% în anul 2019, respectiv 1,9% în anul 2018),
  • veniturile în natură (7,0% în anul 2019, respectiv 7,8% în anul 2018), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,8% în anul 2019, respectiv 6,4% în anul 2018).

Cheltuielile ale populaţiei au fost, în anul 2019, în medie, de 4.092 lei lunar pe gospodărie

Cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în anul 2019, în medie, de 4.092 lei lunar pe gospodărie (1.583 lei pe persoană) și au reprezentat 85,4% din veniturile totale, în scădere cu 0,8 puncte procentuale faţă de anul 2018.

Principalele cheltuieli efectuate de gospodării au fost consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia
gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,6% în anul 2019, respectiv 0,5% în anul 2018).

- Publicitate -

Extreme weather sends breakfast food prices soaring by 55% in a year

The cost of commodities that make up a typical breakfast has soared 55% in a single year, led by...

Prețurile alimentelor pentru micul dejun au crescut cu 55% într-un singur an

Costul produselor de bază care alcătuiesc un mic dejun tipic s-a majorat cu 55% într-un singur an, în urma...