Piața Amzei, concesionată pentru minim 17.000 euro pe lună

Administrația Piețelor Sector 1 intenționează să atribuie contractul de concesiune a serviciilor de operare și mentenanță pentru Piața Amzei.

Contractul va fi atribuit în baza unei proceduri de achiziţie publică licitaţie deschisă (offline), fiind deja publicată în SICAP documentaţia de atribuire.

Durata contractului de concesiune va fi de 30 de ani, conform studiului de fundamentare care a stat la baza luării deciziei de concesionare.

Valoarea totală estimată a contractului de achiziţie (73.773.332 lei) este formată din valoarea contabilă a clădirii (58.880.882 lei) la care se adaugă valoarea investiţiei pe care o va face concesionarul (14.852.450 lei).

Valoarea minimă a redevenței pe care urmează să o plătească lunar concesionarul este de 17.000 euro plus TVA (în lei la cursul BNR din ziua plăţii), valoare de la care începe licitația deschisă.

Ce va trebui să facă concesionarul

Concesionarul se obligă să desfăşoare următoarele activităţi pentru asigurarea operaţionalizării şi mentenanţei pentru Piața Amzei, fără a se limita la acestea:

  • Reparaţii capitale necesare pentru asigurarea funcţionării la parametri normali;
  • Servicii de administrare, gestionare şi mentenanţă a activelor publice existente în piaţă;
  • Amenajarea spaţiilor şi dotarea cu mobilier specific funcţiunilor;
  • Întreţinerea spaţiilor şi dotărilor imobilului;
  • Servicii de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul pieţei;
  • Servicii de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de apă, canalizare şi energie electrică, reparaţii şi întreţineri curente ale imobilului;
  • Obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţilor.

După semnarea contractului, concesionarul va achita jumătate din redevenţa stabilită în perioada de execuţie a lucrărilor (18 luni). Începând cu a 19-a lună a contractului, concesionarul va achita integral redevenţa stabilită în contract.

Neplata redevenţei de către concesionar în termen de 30 de zile de la data scadenţei conferă Administraţiei Pieţelor Sector 1 dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau intervenţie a unei instanţe judecătoreşti cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Mai mult, singura sursă de venituri a operatorului va fi din colectarea tarifelor de la comercianţi, iar Administraţia Pieţelor Sector 1 nu-şi asumă vreo obligaţie în ceea ce priveşte dotările şi alte costuri de operare şi întreţinere a pieţei.

- Publicitate -

Salteaua perfectă pentru un somn odihnitor

Somnul este o parte esențială a unei vieți armonioase din toate punctele de vedere. O rutină de odihnă corespunzătoare...

OMV modernizează rețeaua de stații de carburanți din Europa Centrală și de Est

OMV va introduce, în următorii trei ani, o nouă identitate de brand în șapte țări din Europa Centrală și...