INS: Creștere a numărului de racordări la rețelele publice de utilități

În anul 2015, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 76.945,0 km, cu 3,6% mai mare față de anul 2014, lungimea simplă a conductelor de canalizare a fost de 31.702,6 km, cu 10,6% mai mare față de anul 2014, lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost de 39.240,7 km, cu 3,6% mai mare față de anul 2014.

Cu toate acestea, conform INS, populaţia conectată la sistemele de canalizare în anul 2015 a reprezentat doar 47,7% din populaţia rezidentă a României.

Alimentarea cu apă

La sfârșitul anului 2015, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 76945,0 km, cu 2681,8 km mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2014.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2015, la 744.007 mii mc, cu 251.484 mii mc mai puţin faţă de anul 2014. Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 561.322 mii mc, reprezentând 75,4% din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 93,5%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”.

Rețeaua de canalizare

În anul 2015, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 313 municipii şi oraşe şi în 809 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2015, a fost de 31.702,6 km, din care 22.984,4 km în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2015, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 3.043,1 km (respectiv cu 2.007,2 km în mediul urban şi cu 1.035,9 km în mediul rural).

Însă, în anul 2015, un număr de 9.471.584 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 47,7% din populaţia rezidentă a României. În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 9.089.707 persoane, reprezentând 45,7% din populaţia rezidentă ţării.

Distribuția gazelor naturale

La sfârşitul anului 2015, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 39.240,7 km, din care 22.408,9 km în municipii şi oraşe. În cursul anului 2015, s-au distribuit gaze naturale în 908 localităţi, din care 245 în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2015, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 1.350,4 km, din care în municipii şi oraşe cu 826,7 km.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2015 a fost de 8.283,0 mil. mc, cu 128,5 mil. mc mai mult faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2015, 2.803,0 mil. mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 33,8% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite. Din volumul total al gazelor distribuite, 91,5% au fost distribuite în mediul urban.

Distribuția energiei termice

Energia termică distribuită în anul 2015 a fost de 9.662.710 Gcal (cu 182.457 Gcal mai puţin faţă de anul 2014), din care pentru populaţie 7.634.683 Gcal (cu 161.800 Gcal mai puţin faţă de anul 2014). Aceasta a fost distribuită în 86 localităţi din România din care în 74 municipii şi oraşe. Faţă de anul 2014, nu s-a mai distribuit energie termică în Piatra Neamț, Reșița și Zalău.

- Publicitate -

De ce surfingul este potrivit pentru copii: o aventură sănătoasă și educativă

Surfingul este o activitate captivantă și plină de adrenalină care a câștigat popularitate în rândul copiilor și părinților deopotrivă....

Sfaturi pentru antreprenorii din industria beauty: cum să crești succesul salonului tău?

Felicitări pentru pasiunea și curajul pe care le-ai investit în salonul tău! Într-o piață competitivă ca a industriei beauty,...