Veniturile medii ale unei gospodării au fost de doar 5.384 lei în trimestrul IV 2020

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul IV 2020, în termeni nominali, 5.384 lei pe gospodărie şi 2.099 lei pe persoană.

Veniturile în bani au fost în medie de 4.997 lei lunar pe gospodărie (1949 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 387 lei lunar pe gospodărie (151 lei pe persoană).

Salariile şi veniturile asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,3% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit veniturile din prestaţii sociale (19,1%), veniturile în natură (7,2%).

Acestora li se adaugă contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,2%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,7%), veniturile din agricultură (1,6%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

Care sunt principalele categorii de cheltuieli ale unei gospodării

Cheltuielile totale ale populaţiei au fost în trimestrul IV 2020, în medie, de 4.627 lei lunar pe gospodărie (1.804 lei pe persoană) şi au reprezentat 86% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri
alimentare, nealimentare, servicii şi impozitele.

Urmează acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi
păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii
veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe,
cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de
acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar
0,4%).

- Publicitate -

Piața hotelieră din București a continuat să recupereze scăderile din pandemie

Rata de ocupare a hotelurilor din București a crescut anul trecut la 66% comparativ cu 61% în 2022, însă...

București vs Ilfov. Cum a evoluat piața imobiliară din cele două zone

Tranzacțiile rezidențiale din județul Ilfov au crescut cu 6% în 2023, comparativ cu anul precedent, în vreme ce, în...