Proiectele si programele prioritare pentru mediu în 2020

Administrația Fondului pentru Mediu va asigura resursele financiare pentru susținerea și realizarea următoarelor proiecte prioritare și programe pentru protecția mediului în 2020.

Programul privind gestionarea deșeurilor

S-au alocat credite de angajament în valoare de 527 milioane lei destinate pentru investiții privind infrastructura de colectare a deșeurilor, precum și pentru instalații de tratare/reciclare.

Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului

Au fost alocate credite de angajament în valoare de 45 milioane lei pentru derularea campaniei naționale de informare și conștientizare a cetățenilor în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea deșeurilor demarată anul trecut, precum și pentru lansarea unei noi sesiuni de finanțare în anul 2020.

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Programul Rabla Clasic)

Alocare de credite de angajament de 405 milioane lei, ceea ce reprezintă echivalentul a aproximativ 60.000 de mașini uzate scoase din uz.

Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane – autobuze și troleibuze electrice/GNC, tramvaie şi troleibuze

Alocare de credite de angajament în valoare de 480 milioane lei, program ce se adresează autorităților publice locale în vederea extinderii rețelei de transport în comun electrificat în orașele din România.

Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene şi drumurilor naţionale

Alocare de 92 milioane lei reprezentând credite de angajament.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus)

Au fost alocate credite de angajament în valoare de 140 milioane lei. Începând de anul acesta, în cadrul programului vor putea fi achiziționate și motociclete cu propulsie electrică.

Programul privind iluminatul public stradal (lămpi cu LED)

Au fost alocate credite de angajament în valoare de 384 milioane lei.

Lansarea acestui program vizează creșterea eficienței energetice prin scăderea consumului de energie electrică, la nivelul autorităților publice locale, scădere obținută prin înlocuirea actualelor sisteme de iluminat public cu sisteme care au consum redus de energie, obținându-se astfel o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri unifamiliale – Casa Eficientă Energetic,

S-au alocat credite de angajament în valoare de 429 milioane lei.

În contextul alinierii la prevederile Pactului Ecologic European, problematica eficienței energetice la nivelul clădirilor existente trebuie să reprezinte o prioritate a oricărui stat membru și trebuie să fie combătută prin susținerea financiară a eficientizării consumului de energie.

Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice – Casa Eficientă Energetic

Program pentru care s-au alocat credite de angajament în valoare de 384 milioane lei.

Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități

Credite de angajament de 96 milioane lei.

Complementar programului care se adresează municipiilor reședință de județ, acest program vizează interconectarea marilor aglomerări urbane prin dezvoltarea infrastructurii de încărcare în localitățile care se află pe coridoare rutiere importante sau care au un flux important de trafic, fie acesta permanent sau sezonier.

Alte programe ale AFM

Pentru anul 2020, pentru Programul privind reducerea emisiilor prin creșterea eficienței energetice în complexuri de producere a energiei a fost prevăzută o alocare de credite de angajament în sumă de 628 milioane lei.

Pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin împădurirea terenurilor a fost aprobată o alocare de credite de angajament de 59 milioane lei prin care se intenționează crearea de perdele forestiere și împădurirea terenurilor degradate, cu scopul captării emisilor de gaze, prin sechestrare forestieră, și de prevenire a efectelor fenomenelor meteo periculoase.

Un alt program ce urmează să fie lansat în anul 2020 este Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (Rabla pentru  Electrocasnice) cu un buget total de 30 milioane lei, buget ce va permite înlocuirea a aproximativ 100.000 de electrocasnice vechi, uzate din punct de vedere fizic și moral cu unele mai performante din perspectiva consumului energetic.

În ceea ce privește Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, acesta este un program lansat anul trecut, fiind un program multianual, cu un buget total de 537 milioane lei, reprezentând finanțarea acordată prin Programul Operațional Regional (POR) și contribuția Administrației Fondului pentru Mediu pentru Regiunea București – Ilfov.

În cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, AFM este în etapa de evaluare a cererilor de finanțare, iar aprobarea bugetului pentru anul 2020 va duce la publicarea pe site-ul AFM a primelor liste cu proiectele aprobate și efectuarea următorilor pași în implementarea proiectelor pentru instalarea panourilor fotovoltaice.

- Publicitate -

Welcome Wendy’s! Primul restaurant al americanilor din România se deschide în 2025

Wendy's a semnat acorduri de franciză cu companii din România și Irlanda, cu obiectivul de a dezvolta sute de...

Tranzacții imobiliare de peste 400 milioane euro în prima jumătate a anului

Primul semestru din 2024 s-a încheiat cu tranzacții imobiliare de 419 milioane de euro în România, de peste două...