Primăria Sectorului 6: Anunţ privind cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunţă cetăţenii Sectorului 6 că începând cu data de 19.10.2015, pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2015-2016.

În sezonul precedent au fost acordate peste 1.800 de ajutoare de încălzire (energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri).

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 informează cetăţenii care solicită acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016 că este necesar să depună, pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere şi următoarele acte doveditoare:

Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora şi codul client;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
 • alte documente solicitate, după caz.

Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de alocaţie de stat;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • adeverinţă eliberată de Casa de Pensii sector 6 din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2014-2015 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).
 • alte documente doveditoare, după caz.

Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:

 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere deţinut de titular;
 • contractul de comodat deţinut de titular;
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 • alte documente solicitate, după caz.

Furnizorul de gaze sau se energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de GDF SUEZ ENERGY ROMANIA, respectiv de ENEL.

Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.

Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor şi  certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la sediul din Str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6.

- Publicitate -

Cum te susține psihoterapia în momentele de criză și schimbare majoră

Viața fiecăruia dintre noi este definită de anumite momente cheie care influențează traseul principal ceea ce înseamnă că reacția...

Welcome Wendy’s! Primul restaurant al americanilor din România se deschide în 2025

Wendy's a semnat acorduri de franciză cu companii din România și Irlanda, cu obiectivul de a dezvolta sute de...