Prima Casă: realocări de fonduri între băncile participante

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a distribuit la sfârșitul lunii februarie a.c., plafonul alocat pentru anul 2016 către cele 18 bănci partenere în program. 

Plafonul alocat pentru acordarea de garanţii în cadrul Programului Prima Casă în anul 2016 a fost în valoare de circa 1.690,1 milioane lei.
Plafoanele repartizate fiecărui finanțator în limita plafonului total alocat pentru anul 2016, au fost alocate astfel încât să asigure necesarul de garantare pe perioada unui an întreg, pentru a oferi siguranță  și predictibilitate băncilor în relația cu potenţialii clienți. Fondul nu are contact direct cu beneficiarii programului Prima Casă, astfel că responsabilitatea în privinţa încadrării în limitele alocate, monitorizării fluxurilor interne de aprobare a solicitărilor clienţilor, precum  și gestionarea ritmului de acordare a creditelor, aparțin exclusiv băncilor. Pentru protejarea intereselor potenţialilor beneficiari ai programului, băncile sunt invitate să procedeze la o informare corectă şi obiectivă a clienţilor în privinţa prioritizării solicitărilor în raport cu resursele de care dispun și să se asigure că dosarele de credit tip Prima casă sunt aprobate în limita plafonului de care dispun.
Conform prevederilor legale aplicabile, “FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafoanelor alocate şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.” În acest sens, FNGCIMM evaluează permanent gradul de utilizare a plafoanelor alocate către finanțatori, estimând în baza ritmului de acordare al fiecarei bănci din primul trimestru al anului 2016, data preconizată la care finanțatorii vor finaliza plafoanele.
În ultima perioadă, activitatea de acordare de garanţii în cadrul Programului Prima casă a cunoscut o dinamică semnificativ crescută, unul dintre finanțatorii participanţi în program anunţând recent  epuizarea fondurilor alocate din plafonul aferent anului 2016, motiv pentru care a solicitat alocarea unui plafon suplimentar. FNGCIMM, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor iniția in curând o realocare între plafoanele alocate băncilor în cadrul Programului pentru că în limita resurselor disponibile să poată fi acoperite solicitările de suplimentare pe care toţi finanţatorii participanţi în program le vor formula în următorul trimestru. Sumele vor fi puse la dispoziția finanţatorilor imediat după ce propunerea de realocare a sumelor în favoarea finanţatorilor va fi avizată de MFP, pe măsură ce aceştia vor epuiza resursele alocate şi vor trebui să acopere necesarul de garantare în cadrul programului pentru următorul trimestru al anului 2016.
FNGCIMM va continua să evalueze ritmul de acordare a garanțiilor, pentru a realiza ajustările necesare în vederea asigurării unei utililizări rationale, în funcţie de gradul de utilizare a sumelor alocate, însă ținând cont de limitarea dată de plafonul alocat pentru acordarea de garanții în cadrul Programului pentru anul 2016.
- Publicitate -

5 to go deschide două locații în Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni

Începând din această vară, 5 to go se află pe lista brandurilor prezente în incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă”,...

4 din 5 români au returnat cel puțin o dată ambalajele reciclabile SGR

Potrivit unui studiu Kantar, 4 din 5 români intervievați au returnat cel puțin o dată ambalaje SGR, reprezentând o...