Plafoanele pentru schema de ajutor de stat IMM Invest au fost majorate

Programul IMM Invest și subprogramul Agro IMM Invest au fost prelungite începând cu 1 iulie 2021 până la data de 31 decembrie 2021.

În plus au fost majorate plafoanele schemei de ajutor de stat de la 800.000 euro la 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere.

Astfel, plafonul a crescut de la 100.000 euro la 225.000 de euro pentru companiile care realizează producție primară de produse agricole.

Pentru companiile din sectorul pescuitului și acvaculturii plafonul a crescut de la 120.000 euro la 270.000 de euro și de la 800.000 euro la 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere. 

Cuantumul împrumuturilor a fost dimensionat în funcție de necesarul de lichidități și de dimensiunea întreprinderii, respectiv 18 luni în cazul IMM-urilor sau 12 luni în cazul întreprinderilor mici.

La data de 30 iunie 2021 au fost înregistrate în aplicația instituției un număr de 8.144 de solicitări de garantare, dintre care aproximativ 7.252 sunt aferente Programului IMM Invest.

Restul de 891 de solicitări au fost în cadrul subprogramului Agro IMM Invest, cu un grad de consum al plafonului alocat inițial de peste 85%.

Pe parcursul a două luni de funcționare a programului, au fost aprobate 4.106 credite, cu o valoare de finanțare de î3,72 miliarde lei și o valoare de garantare de 3,05 miliarde lei.

- publicitate -