Pensia medie lunară la nivel național a ajuns la 1.661 lei

Pensia medie lunară (pentru pensionari de asigurări sociale, invaliditate, urmaș, plătite de casele de pensii) a fost de 1.661 lei, în creṣtere cu 0,7% faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.601 lei. Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.

Pensia medie diferă în funcție de județ, de la 1.272 lei în judeţul Botoṣani, 1.279 lei în judeṭul Giurgiu, faţă de 2.122 lei în judeṭul Hunedoara, 2.024 lei în Bucureşti ṣi 1.889 lei în judeṭul Braṣov.

Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 14 mii persoane faţă de trimestrul precedent.

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în scădere cu 8 mii persoane.

În România sunt 9 pensionari la 10 salariați

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10.

Cel mai bun raport este de 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, iar cel mai slab este de 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman.

Urmează județul Giurgiu, cu un raport de 15 pensionari la 10 salariați ṣi 14 la 10 în judeṭele Botoṣani ṣi Vaslui.

- publicitate -