Pensia medie a crescut ușor și a ajuns la 1.235 lei

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii1) a fost de 1235 lei, în creṣtere cu 0,7% faṭă de trimestrul precedent.

Mai mult, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1187 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 45,9% (comparativ cu 47,8% în trimestrul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale* şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,1%.

Numărul mediu de pensionari a fost de 5.159.000 persoane, în scădere cu 21.000 persoane faţă de trimestrul precedent. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.670.000 persoane, în scădere cu 10.000 persoane faṭă de trimestrul precedent.

Care este situația actuală a pensiilor

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,96%) în numărul total de pensionari, iar pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,6% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10.

Acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi 14 la 10 în Botoṣani ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 597 de lei (948 lei în judeţul Botoṣani, 954 lei în Giurgiu, 974 lei în Vrancea faţă de 1545 lei în judeṭul Hunedoara, 1506 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1415 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul II 2019, a fost de 1055,5 mii persoane, din care:

  • 873,0 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,7% din totalul pensionarilor din această categorie;
  • 179,5 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 59,4% din totalul acestora;
  • 3,0 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 1,7% din totalul acestei categorii.
- Publicitate -

Prețurile apartamentelor au crescut și în luna aprilie. Au fost realizate 15.000 de tranzacții

În luna aprilie a acestui an, prețurile apartamentelor de vânzare au înregistrat o creștere de 14% comparativ cu luna...

Mai mulți vizitatori și vânzări mai mari pentru chiriașii NEPI Rockcastle

Vânzările chiriașilor centrelor comerciale NEPI Rockcastle, excluzând hypermaketurile, au fost cu 10,5% mai mari primul trimestru din 2024 față...