Marathon EPR | OIREP cu experiență de peste 5 ani

Companiile din diferite sectoare economice derulează activități ce implică producerea, comercializarea, distribuirea de bunuri ambalate. La nivel european și național gestionarea deșeurilor este strict reglementată, de aceea firmele trebuie să urmărească îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare și să respecte normele de aplicare pentru fiecare tip de deșeuri. Pentru realizarea acestor acțiuni specifice, este necesară colaborarea cu organizații specializate, denumite OIREP-uri.

Ce reprezintă un OIREP

Termenul OIREP reprezintă un acronim de la organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. OIREP-urile sunt entități ce oferă servicii profesionale: întreprinderile economice deleagă responsabilitățile de mediu către specialiști cu experiență în acte normative, proceduri și raportări despre gestionarea și reciclarea deșeurilor.

Organizațiile de tip OIREP desfășoară activități curente în raport cu autoritățile statului: ministere, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM). De asemenea, pe baza contractului de delegare a responsabilităților, OIREP-urile realizează acțiuni specifice, pentru îndeplinirea obligațiilor pe care le au operatorii economici respectivi.

Aceste acțiuni sunt evidențe și raportări lunare, trimestriale, anuale privind ambalajele introduse pe piață și reciclate sau valorificate, audituri de mediu, activități operaționale și de optimizare a costurilor cu reciclarea ambalajelor, actualizarea documentelor de raportare, pentru alinierea la modificările legislative. 

Avantajele colaborării cu Marathon EPR

Prin colaborarea cu Marathon EPR, operatorii economici beneficiază de expertiza unei OIREP de încredere, alcătuită din profesioniști cu experiență de peste 5 ani în implementarea schemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor din România.

Marathon EPR se implică în mod constant în acțiuni de protejare a mediului înconjurător, prin campanii de educare și conștientizare a firmelor și a întregii societăți despre importanța respectării obiectivelor de mediu, pentru trecerea la o economie circulară. Un exemplu este Marathon-ul Reciclării, campanie susinută de Marathon EPR Group, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din România.

Astfel, companiile au certitudinea că-și îndeplinesc obiectivele legale de valorificare a deșeurilor de ambalaje. În plus, alături de Marathon EPR, se pot implica în campanii de sustenabilitate, pentru a promova metodologia zero waste și a populariza reciclarea corectă pentru plastic, sticlă, hârtie, carton, metal și a celorlalte  deșeuri  de ambalaj, deșeuri de construcții, deșeuri menajere. 

Marathon EPR se implică și în acțiuni de selectare separată a DEEE-urilor. Acestea sunt echipamente electrice și electronice ieșite din uz. Astfel de deșeuri conțin metale grele sau materiale non-biodegradabile extrem de dăunătoare mediului înconjurător și sănătății umane. 

Prin colaborarea cu Marathon EPR, firmele din diferite domenii realizează în mod eficient și profesionist implementarea Răspunderii Extinse a Producătorilor (REP), așa cum este reglementată de legislația națională și Directivele Europene. Astfel companiile ce activează în România pot să-și crească eficiența economică și să pună bazele unei dezvoltări sustenabile, prin respectarea obiectivelor de mediu, colectarea separată, asigurarea trasabilității pe întreg lanțul de management al deșeurilor de ambalaje.

- Publicitate -

Ultimele

Piața jucăriilor din România, nivel record de peste 1,7 miliarde lei în 2022

Cifra de afaceri a pieței de jucării din România (producție & comerț) a crescut cu 14% față de 2020...