Liceul „Constantin Noica” Sibiu, reabilit prin fonduri europene

Proiectul cu denumirea „Reabilitarea Liceului ”Constantin Noica” Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1.B ce vizează sprijinirea eficienței energetice.

Acest proiect are o valoare totală de peste 7,5 milioane lei, din care circa 6,4 milioane lei sunt alocați exclusiv din Fondul European de Dezvoltare Regională, către Primăria Municipiului Sibiu, spre finanțare nerambursabilă, în cadrul priorității dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice.

În Municipiul Sibiu există 76 de unități de învățământ în sistem public. Cea mai mare parte a clădirilor unităților de învățământ au fost construite în perioada 1950-1990 și au performanțe energetice slabe, fapt ce determină costuri mari ale energiei și un confort termic scăzut. Municipalitatea s-a preocupat în vederea creșterii eficienței energetice a acestor clădiri, realizând investiții în acest sens. Pentru noi, investițiile în educație reprezintă o prioritate, pentru că vrem să asigurăm desfășurarea cursurilor într-un cadru adecvat studiului și performanței școlare. Pornind de la premisa că o societate nu poate fi mai bună decât sistemul său de educație, Sibiul consideră esențiale investițiile în acest domeniu, vizând modernizarea infrastructurii existente și crearea condițiilor optime pentru desfășurarea actului educațional. Aceste aspect sunt incluse în cadrul Obiectivului strategic 2 „Creșterea calității vieții pentru atragerea capitalului uman competitiv“, din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu. Considerăm că în scurt timp vom contracta și cererile de finanțare pentru lucrări similare la Școlile Gimnaziale nr. 1, nr. 21 și ”Radu Selejan” din municipiul nostru”, a declarat doamna primar Astrid Fodor, la semnarea acestui prim proiect de reabilitare termică din această perioadă.

Cererea de finanțare prevede realizarea lucrărilor de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, de reabilitare termică a sistemului de încălzire, dar și a lucrărilor ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, cu panouri fotovoltaice si pompe de căldură.

Liceul va beneficia, în urma realizării acestui proiect, care se va finaliza cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie 2020, de o instalație de iluminat complet reabilitată și modernizată, precum și de un sistem de management și control al energiei (Building Management System).

Pe lângă acestea se vor repara acoperișul tip șarpantă, trotuarele de protecție ale clădirii și se vor monta armături cu senzori la instalația de apă. Municipalitatea consideră că în urma acestor investiții realizate din fonduri europene prin Programul REGIO 2014-2020 va scădea consumul anual de energie primară din surse neregenerabile cu cel puțin 40% la clădirea Liceului ”Constantin Noica” Sibiu și, concomitent, va crește consumul de energie din surse regenerabile cu cel puțin 15%, prin utilizarea sistemelor alternative de producere a energiei.

Un alt rezultat va fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 40%, generând un efect pozitiv asupra mediului, iar cetățenii vor observa direct și ameliorarea aspectului urbanistic din zonă, prin măsurile unitare de anvelopare termică a unității de învățământ.

- Publicitate -

Extreme weather sends breakfast food prices soaring by 55% in a year

The cost of commodities that make up a typical breakfast has soared 55% in a single year, led by...

Prețurile alimentelor pentru micul dejun au crescut cu 55% într-un singur an

Costul produselor de bază care alcătuiesc un mic dejun tipic s-a majorat cu 55% într-un singur an, în urma...