Investițiile străine directe în România au scăzut cu 1.76% în 2019

Fluxul net al investițiilor străine directe în România, în anul 2019, a înregistrat valoarea de 5.173 milioane euro.

Din această sumă, 5.021 milioane euro sunt participații la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 2238 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 2783 milioane euro);

152 milioane euro sunt instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanțe).

Soldul ISD la 31 decembrie 2019 a atins nivelul de 88.304 milioane euro

Din această sumă, 61.352 milioane euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (69,5 la sută).

26.952 milioane euro sunt instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanțe) (30,5 la sută).

Veniturile din ISD în România realizate de nerezidenți în anul 2019 au înregistrat valoarea de 7040 milioane euro.

Veniturile nete din participații la capital au înregistrat valoarea de 6346 milioane euro și au fost calculate ca diferență între profiturile după impozitare obținute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, în valoare de 9232 milioane euro și pierderile întreprinderilor ISD care au înregistrat pierderi, în valoare de 2887 milioane euro.

Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 694 milioane euro și au fost calculate ca diferență între dobânzile primite de către investitorii străini direcți pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România și dobânzile plătite de către aceștia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

Cercetarea a fost realizată de Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică.

- Publicitate -

Ultimele

Românii sunt mai puțin interesați să cumpere locuințe și se orientează spre închiriere

Ponderea celor care plănuiesc să achiziționeze o locuință în următoarele 12 luni a scăzut cu 8%, de la 45%...