Digi distribuie dividendele pentru 2020 cu o valoare de 0,75 lei pe acțiune

Depozitarul Central distribuie dividende pentru acţionarii Digi Communications (DIGI) în perioada 14.06.2021 – 14.06.2026.

Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2020. Valoarea dividendului brut pe acțiune este de 0,75 lei.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 03.06.2021.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari sau în numerar, la ghişeele bancare ale BRD.

- publicitate -