Dan Armeanu (ASF): Informarea participanților prin mijloace electronice, un pas important pentru digitalizarea sistemului de pensii private din România

Vicepreşedintele ASF al Sectorului Sistemului de Pensii Private – domnul Dan Armeanu, a declarat:

„Digitalizarea accentuată din ultimul deceniu și contextul actual generat de pandemia cu COVID-19 au impus oferirea alternativei de transmitere a informărilor anuale din sistemul pensiilor private prin mijloace electronice, ca opțiune cerută în mod expres de participanți, existând în acest sens numeroase solicitări adresate administratorilor de fonduri de pensii private. Mulți participanți și-au modificat temporar reședința și utilizează frecvent poșta electronică în relația cu diferiți furnizori de servicii, astfel încât în ultimii ani au întâmpinat dificultăți în recepționarea informării anuale prin intermediul serviciilor poștale.

Drept urmare, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis modificarea prevederilor normei nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat și a normei nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, în sensul acordării posibilității de transmitere a informării anuale privind activul personal prin mijloace electronice, conform opțiunii exprimate de participanți.  Prevederea vizează fondul problemei și anume informarea efectivă a participanților prin creșterea gradului de recepționare a informării anuale într-un timp cât mai scurt. Aceasta măsură a fost așteptată de peste 10 ani și reprezintă un prim pas important în digitalizarea sistemului de pensii private, prin modernizarea comunicării dintre administrator și participant. Astfel, crește atât gradul de interes față de participarea la fondurile de pensii private cât și nivelul de informare cu privire la evoluția activului personal, a fondului și a situației financiare a administratorului.

Odată cu distanțarea socială și perturbarea activității generată de epidemia cu virusul COVID -19 a crescut interacțiunea și comunicarea la distanță prin mijloace electronice și utilizarea pe scară largă a acestor alternative de desfășurare a activității. Temerile față de un nou mod de lucru și vechile uzanțe au fost practic spulberate în câteva luni, de nevoia de adaptare pentru continuarea activității în condiții optime.  

În acest context, A.S.F. a luat rapid măsuri pentru facilitarea interacțiunii cu entitățile reglementate și consumatorii prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, fără ca aceasta se impieteze asupra continuității și coerenței activității desfășurate. Totodată, a adaptat prevederile Regulamentul nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat in sensul cresterii interactiunii digitale pentru a răspunde la noile provocări și a permite desfășurarea activității în condiții de siguranță din perspectiva distanțării sociale.

Digitalizarea a schimbat fundamentele desfășurării multor activității din domenii diferite, atât în mediul industrial în condițiile în care activitățile au fost automatizate și sunt comandate de programe, cât și în cel al vânzărilor sau al serviciilor financiare, contribuind la creșterea productivității și totodată la modificarea semnificativă a structurii și specializării salariaților.

Impactul digitalizării în domeniul financiar este notabil, în măsura în care astăzi vorbim de tranzacționarea la distanță pe mai multe piețe simultan, în timp real sau de tranzacționarea algoritmică. Beneficiarii digitalizării pe piata financiara sunt intermediarii si consumatorii care dispun de conturi online, fie ca ne referim la conturi bancare, de investiții sau de pensii și care au acces la informații actualizate, astfel încât deciziile să poata fi luate rapid și în cunoștință de cauză, crescând numărul de operațiuni și gradul de intermediere financiară. În prezent, există chiar și roboți (digital chatbox) care oferă consiliere financiară pentru produse simple pe măsură ce inteligența artificială devine din ce în ce mai uzitată. Tehnologia digitală aduce oportunități pentru furnizorii de servicii financiare și pentru consumatori, dar și provocări cu privire la respectarea în permanență a confidențialității datelor și operațiunilor.

Nevoia de digitalizare a serviciilor financiare a devenit stringentă în contextul evenimentelor din ultima perioadă. Posibilitatea de transmitere prin mijloace electronice a informațiilor esențiale privind situația conturilor personale ale participanților la fondurile de pensii private reprezintă un prim pas calitativ în creșterea  transparenței sistemului de pensii private prin digitalizare”.  

- Publicitate -

Welcome Wendy’s! Primul restaurant al americanilor din România se deschide în 2025

Wendy's a semnat acorduri de franciză cu companii din România și Irlanda, cu obiectivul de a dezvolta sute de...

Tranzacții imobiliare de peste 400 milioane euro în prima jumătate a anului

Primul semestru din 2024 s-a încheiat cu tranzacții imobiliare de 419 milioane de euro în România, de peste două...