Cum înființezi un SRL și ce taxe plătește o astfel de societate comercială

Pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra procesului de înființare al unei firme, cât și a tipurilor de taxe și impozite aferente, avocații specializați în drept comercial, fuziuni și achiziții, Pavel, Margărit și Asociații au realizat un ghid succint.

În România, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, se disting cinci forme de societăți comerciale, în cadrul cărora asociații/acționarii pot fi persone fizice sau juridice, române sau străine, printre care cea mai avantajoasă și uzulă formă este cea de tipul Societate cu Răspundere Limitată (SRL).

Ce documente sunt necesare la înființarea unei firme

 • Rezervarea denumirii societății la Registrul Comerțului;
 • Actul constitutiv;
 • Identificarea unui spațiu pentru sediu social;
 • Contractul de închiriere/subînchiriere/comodat/vânzare-cumpărare/uzufruct/leasing imobiliar pentru stabilirea sediului social;
 • Copie după cartea de identitate sau pașaportul asociaților/administratorilor;
 • Declarații autentificate pe proprie răspundere conform cărora asociații/administratorii pot îndeplini condițiile legale pentru a putea deține funcțiile respective;
 • Specimen de semnătură al asociaților/administratorilor;
 • Dovada depunerii capitalului social la o bancă (la alegere) din România (minimum 50 euro);
 • Autorizare activități comerciale ce urmeaza a fi desfășurate de societate.

În ceea ce privește sediul social, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, acesta poate fi ales și la societatea de avocatură pentru o perioadă de cel mult un an de zile.

Un al doilea pas este alegerea obiectului de activitate conform codurilor CAEN, existând posibilitatea de a alege un obiect principal de activitate și mai multe obiecte secundare, oferind un grad mai mare de flexibilitate în ceea ce privește domeniile de activitate, urmând ca apoi să fie demarat procesul de pregătire a documentației necesere pentru înființarea firmei.

Avantajul alegerii societății de tip SRL este că poate opera în orice domeniu de activitate.

Când documentația este pregătită, aceasta trebuie depusă la Registrul Comerțului pentru a se elibera Certificatul de Înmatriculare, urmat de obținerea codului de identificare fiscală și a numărului de TVA.

Un ultim pas este obținerea avizelor și/sau licențelor de funcționare, care sunt eliberate de la ministerele sau agențiile aferente domeniului în care va activa societatea respectivă.

După concluzionarea procedurii de înmatriculare, societatea va fi fost înregistrată la Ministerul Finanțelor, fiindu-i eliberat și un Cod Unic de Înregistrare (CUI).

După deschiderea firmei, ca urmare a desfășurării activității comerciale, se aplică diferite regimuri de impozitare directă, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul specific.

Impozitul pe profit

În primul rând, există cota de impozitare în cazul impozitul pe profit, care reprezintă 16% din venitul anual obținut, aplicându-se companiilor care au realizat în anul anterior, venituri de cel puțin 1.000.000 euro. Conform Codului fiscal, Titlul II, capitolul I, art. 13, sunt obligați la plata impozitului pe profit, următorii contribuabili:

 1. persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2);
 2. persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 3. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 4. persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h);
 5. persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene;
 6. persoanele juridice străine rezidente într-un stat terț care desfășoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor elemente tratate drept sedii permanente, în ceea ce privește situațiile ce implică existența unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride sau tratamente neuniforme ale rezidenței fiscale.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

În cazul microîntreprinderilor, impozitul este calculat în funcție de venitul acestora și nu în funcție de profit, așa cum este cazul situațiilor mai sus menționate.

Așadar, dacă până la data de 31 decembrie din anul precedent, societatea realizează venituri impozabile care nu depășesc în lei echivalentul sumei de 1.000.000 euro (conform art. 47 din Codul fiscal), impozitul de plătit este de 1% pentru societățile cu cel puțin un angajat și 3% pentru societățile care nu au angajați.

Impozitul specific

Pe lângă tipurile de contribuabili menționați mai sus, mai există și impozitul specific, cota de impozitare fiind variabilă iar metodele de calcul determinate în funcție de activitatea societății.

Conform Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, art. 3, contribuabilii obligați la plata acestui tip de impozit sunt persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții:

 • aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN:

5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,

5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,

5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”,

5590 – „Alte servicii de cazare”,

5610 – „Restaurante”,

5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,

5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,

5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

 • nu se află în procesul de lichidare.

La cele de mai sus se adaugă mențiunea că societățile care desfășoară activități care se încadrează în categoria jocurilor de noroc sau a cluburilor de noapte, plătesc un impozit mai mic, calculat la 5% din profit, sau 16% din profitul anual impozitabil (în funcție de care este mai mare).

De notat este faptul că excepție de la impozitul pe venit de 10% fac specialiștii IT, salariații din domeniul de cercetare/dezvoltare și persoanele cu dizabilități, care sunt scutite de plata impozitului.

TVA

În ceea ce privește cota standard de TVA în România, aceasta este de 19%, derogând de la aceasta cotă serviciile de alimentare cu apă, alimente, băuturi, serviciile medicale cu 9% și serviciile de catering, cazare, manuale școlare, cărți, reviste, acces la muzee, evenimente culturale/sportive cu 5%.

Impozitul pe salariu

De interes pentru cei care doresc să își înfiinteze o societate comercială în România este faptul că un cuantum de 2.25% reprezintă contribuțiile sociale datorate de angajator, în timp ce angajatul trebuie să contribuie cu 45%.

Impozitul pe clădiri

În eventualitatea în care persoanele juridice dețin și clădiri, aceștia trebuie să plăteasca un impozit de 0.08% – 0.2% din valoarea clădirilor cu scop rezidențial și 0.2% – 1.3% din valoarea clădirilor cu scop comercial.

- Publicitate -

OMV modernizează rețeaua de stații de carburanți din Europa Centrală și de Est

OMV va introduce, în următorii trei ani, o nouă identitate de brand în șapte țări din Europa Centrală și...

Jocuri de cărți iubite de toți jucătorii

Cărțile de joc sunt sursa multor distracții, dar și competiții. De-a lungul timpului, oamenii au creat o sumedenie de...