Creștere nesemnificativă a rețelelor de utilități în 2019

În anul 2019, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 86.518,8 km, cu 2,4% mai mare față de anul 2018.

Comparativ cu anul 2018, lungimea simplă a conductelor de canalizare, în anul 2019, a fost de 40.268,0 km, cu 4,7% mai mare. Lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale, în anul 2019, față de anul 2018, a fost de 42.287,4 km, cu 2,1% mai mare.

Alimentarea cu apă

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivel de total ţara, a fost la sfârşitul anului 2019, de 772.167 mii mc, cu 20358 mii mc mai mult faţă de anul 2018.

Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 578.913 mii mc, reprezentând 75,0% din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, a fost de 94,5%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem „pauşal”.

Rețeaua de canalizare

În anul 2019, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale s-a desfăşurat în 314 municipii şi oraşe şi în 1.040 comune.

Lungimea totală a reţelei de canalizare la sfârşitul anului 2019 a fost de 40.268,0 km, din care 26.016,8 km în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2019, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu doar 1.818,9 km (respectiv cu 541,0 km în mediul urban şi cu 1.277,9 km în mediul rural).

Distribuție gaze naturale

La sfârşitul anului 2019, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 42.287,4 km, din care 23.578,4 km în municipii şi oraşe.

În cursul anului 2019, s-au distribuit gaze naturale în 955 localităţi, din care 247 în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2019, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu doar 874,1 km.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2019 a fost de 9028,2 mil. mc, cu 14,6 mil. mc mai puțin faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite, în anul 2019 au fost destinate consumului casnic 3079,7 mil. mc, reprezentând 34,1% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite.

Din volumul total al gazelor distribuite, 89,1% au fost distribuite în mediul urban.

Energie termică centralizată

Energia termică distribuită în anul 2019 a fost de 6.898.786 Gcal (cu 1.866.007 Gcal mai puţin faţă de anul 2018), din care pentru populaţie 5.671.062 Gcal (cu 1.284.304 Gcal mai puţin faţă de anul 2018).

Energia termică a fost distribuită în 71 localităţi din România din care, în 60 municipii şi oraşe.

Spații verzi în orașe

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2019 de 26.958 ha.

- Publicitate -

Salteaua perfectă pentru un somn odihnitor

Somnul este o parte esențială a unei vieți armonioase din toate punctele de vedere. O rutină de odihnă corespunzătoare...

OMV modernizează rețeaua de stații de carburanți din Europa Centrală și de Est

OMV va introduce, în următorii trei ani, o nouă identitate de brand în șapte țări din Europa Centrală și...