concept

Money Buzz! este o revistă financiară high-quality, dedicată în primul rând tinerilor profesioniști din generațiile Millennials și Gen Z.

Informațiile publicate sunt reale, scrise profesionist. Nu alegem niciodată cantitatea în locul calității și ne ghidăm după un cod deontologic strict.

Astfel, cititorii noștri au garanția că primesc doar informații importante, atent selectate și nealterate de opinii.

despre ce scriem

Sloganul nostru „In money we trust”, vorbește de la sine despre categoria de informații căreia îi acordăm cea mai mare importanță.

Fie că este vorba despre salarii, venituri minime sau modul în care îi cheltuiești, banii sunt „vedeta” revistei noastre.

Afaceri este categoria în care îți prezentăm informații fiscale, investiții și noutăți legate de comapaniile locale și felul în care acestea se dezvoltă.

Pentru români, proprietățile sunt foarte importante, la fel și pentru noi. Fie că este vorba despre imobiliare, retail, birouri sau logistică, ai garanția că aici vei găsi cele mai importante și cuprinzătoare informații din domeniu.

Tech este categoria în care vorbim despre aplicații, online, rețele de socializare și tendințele din mediul virtual.

Pentru că este cel mai important oraș pentru economia românească, București primește o atenție specială. În categoria dedicată ne concentrăm în special pe afaceri și imobiliare.

În plus, pentru a sprijini imaginea României în economia europeană, ediția în limba engleză îi aduce pe consumatorii din întreaga lume mai aproape de mediul de afaceri local.

marca

Money Buzz! este marcă comercială înregistrată în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sub numărul 018426121 (detalii aici).

Money Buzz! is a high-quality financial magazine for Millennials and Gen Z proffesionals.

Our articles are based on facts, professionally written. We never choose quantity over quality and we are guided by a strict code of ethics.

Thus, our readers are guaranteed to receive only important information, carefully selected and unaltered by opinions.

what we write about

Our slogan „In money we trust” speaks for itself about the category of information we emphasis great importance.

Whether it’s salaries, minimum income or how you spend them, money is the „star” of our magazine.

Business is the category in which we present you tax information, investments and news related to local companies and the way they develop.

For Romanians, properties are very important. Whether it is real estate, retail, offices or logistics, on moneybuzz.ro/english you will find the most important and comprehensive information in the field.

Tech is the category in which we talk about apps, online, social networks and trends in the virtual environment.

Because it is the most important city for the Romanian economy, Bucharest receives special attention. In the dedicated category we focus mainly on business and real estate.

In addition, in order to support Romania’s image in the European economy, the English edition brings consumers around the world closer to the local business environment.

trademark

Money Buzz! is a registered trademark in all 27 Member States of the European Union under number 018426121 (details here).

scurt istoric / history

logo-propertybuyer
Înființat în 2010, Property Buyer a fost gândită ca o publicație dedicată pieței imobiliare.
cropped-logo-site-propertybuzz
Din 2013, Property Buzz a preluat integral activitatea Property Buyer. Am adăgat noi secțiuni, rubrici și am extins numărul de articole publicate.
Înființat în 2013, Properitari Direct a fost un portal dedicat proiectelor rezidențiale.