concept

Money Buzz! este o publicație economică & financiară high-quality, dedicată în primul rând tinerilor profesioniști din generațiile Millennials și Gen Z.

Informațiile publicate sunt reale, scrise profesionist. Nu alegem niciodată cantitatea în locul calității și ne ghidăm după un cod deontologic strict.

despre ce scriem

Sloganul nostru „In money we trust”, vorbește de la sine despre categoria de informații căreia îi acordăm cea mai mare importanță.

știri economice

Fie că este vorba despre salarii, venituri minime sau modul în care îi cheltuiești, banii sunt „vedeta” revistei noastre.

știri business

Business este categoria în care îți prezentăm informații fiscale, investiții și noutăți legate de comapaniile locale și felul în care acestea se dezvoltă.

știri imobiliare

Pentru români, proprietățile sunt foarte importante, la fel și pentru noi. Fie că este vorba despre imobiliare, retail, birouri sau logistică, ai garanția că aici vei găsi cele mai importante și cuprinzătoare informații din domeniu.

știri tehnologie

Tech este categoria în care vorbim despre aplicații, online, rețele de socializare și tendințele din mediul virtual.

știri financiare bucurești

Pentru că este cel mai important oraș pentru economia românească, București primește o atenție specială. În categoria dedicată ne concentrăm în special pe afaceri și imobiliare.

În plus, pentru a sprijini imaginea României în economia europeană, ediția în limba engleză îi aduce pe consumatorii din întreaga lume mai aproape de mediul de afaceri local.

marca

Money Buzz! este marcă comercială înregistrată în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sub numărul 018426121 (detalii aici).

Money Buzz! is a high-quality financial magazine for Millennials and Gen Z proffesionals.

Our articles are based on facts, professionally written. We never choose quantity over quality and we are guided by a strict code of ethics.

what we write about

Our slogan „In money we trust” speaks for itself about the category of information we emphasis great importance.

financial news

Whether it’s salaries, minimum income or how you spend them, money is the „star” of our magazine.

business news

Business is the category in which we present you tax information, investments and news related to local companies and the way they develop.

real estate news

For Romanians, properties are very important. Whether it is real estate, retail, offices or logistics, on moneybuzz.ro/english you will find the most important and comprehensive information in the field.

tech news

Tech is the category in which we talk about apps, online, social networks and trends in the virtual environment.

bucharest financial news

Because it is the most important city for the Romanian economy, Bucharest receives special attention. In the dedicated category we focus mainly on business and real estate.

In addition, in order to support Romania’s image in the European economy, the English edition brings consumers around the world closer to the local business environment.

trademark

Money Buzz! is a registered trademark in all 27 Member States of the European Union under number 018426121 (details here).


logo-propertybuyer

Înființat în 2010, Property Buyer a fost gândită ca o publicație dedicată pieței imobiliare

Started in 2010, Property Buyer was a real estate magazine

cropped-logo-site-propertybuzz

S-a transformat în 2013 în Property Buzz, adăugând noi secțiuni și rubrici

Transformed in 2013 into Property Buzz, it brings new sections and columns

Înființat în 2013, Properitari Direct a fost un portal dedicat proiectelor rezidențiale

Established in 2013, Propertari Direct was a portal covering residential projects

money-buzz-sigla-color

Din 2017, Money Buzz! preia activitatea celor trei platforme și se transformă într-o publicație economică și financiară completă

Since 2017, Money Buzz! takes over all three platforms and turns into a complete economic & financial news outlet