Cele mai avantajoase soluții de finanțare pentru afacerea ta

Cu siguranță că, cea mai avantajoasă soluție de finanțare a nevoilor firmei este aceea în care nu ești obligat să dai banii primiți înapoi. La ora actuală acest lucru este posibil prin intermediul unui program guvernamental de granturi pentru IMM-uri, oferit prin intermediul băncilor partenere.

Cea mai avantajoasă soluție a momentului pentru finanțarea afacerii tale – pentru că este nerambursabilă – este, de departe, aceea a accederii la granturile nerambursabile oferite de Statul Român, prin bănci partenere. Prin acest nou program guvernamental privind acordarea de sprijin financiar nerambursabil dedicat IMM-urilor, puteți accesa sume necesare pentru continuarea activității curente sau pentru noi investiții în viitorul afacerii pe care o dețineți.

Aceste fonduri pentru persoanele juridice sunt distribuite prin intermediul băncilor partenere pe baza regulii de alocare „primul venit, primul servit” din momentul activării și înscrierii pe portalul dedicat, motiv pentru care ar trebui să vă grăbiți să găsiți o bancă parteneră și să solicitați o astfel de finanțare.

Tipuri de granturi

În cadrul acestui program guvernamental pot fi contractate microgranturi în valoare de până la 2.000 de euro/beneficiar (valoarea totală a subprogramului fiind de 100 de milioane de lei) de către beneficiari microîntreprinderi, firme mici și mijlocii fără angajați în 2019, PFA-uri, ONG-uri și cabinete medicale individuale.

Cei care au nevoie de sume mai mari pot aplica pentru granturile pentru capital de lucru (valoarea totală a fondurilor: 350 milioane de euro) unde valoarea finanțării per solicitant este cuprinsă între 5.000 și 150.000 de euro, în funcție de cifra aferentă anului 2019. Beneficiari sunt IMM-urile afectate de pandemie ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Există și posibilitatea obținerii unor granturi pentru investiții în sumă de 50.000 – 200.000 de euro (valoarea fondurilor: 550 milioane de EUR) pentru IMM-urile cu planuri de investiții. Se pot obține fonduri pentru:

– realizarea construcțiilor;

– achiziția de echipamente și utilaje;

– achiziția de echipamente IT;

– achiziția de mobilier;

– achiziția de mijloace de transport – doar pentru firmele care activează în domeniul transporturilor;

Cum se poate obține finanțarea nerambursabilă?

Pentru a putea accesa aceste fonduri, firma solicitantă trebuie să obțină un Certificat de situație de urgență (verifică la adresa https://csu.prevenire.gov.ro/login dacă te afli printre deținătorii unui astfel de certificat valabil).

Apoi aceasta trebuie să aplice pentru una dintre cele 3 scheme în portalul MEEMA (https://granturi.imm.gov.ro/auth/login), prin încărcarea documentelor necesare pentru accesarea fondurilor (CUI-ul societății; certificat constatator furnizare informații de la ONRC; copie buletin administrator; bilanțul anului 2019; bilanțul anului 2018, dacă există; ultima balanță încheiată pentru anul în curs; balanța la decembrie 2018; balanța la decembrie 2019; registru revisal).

După parcurgerea acestei etape urmează alegerea băncii partenere în cadrul acestui program și depunere solicitării.Dacă nu ești deja client al băncii partenere va trebui să deschizi cont curent dedicat.

Ministerul va analiza solicitările și le va aproba pe cele eligibile.

Urmează semnarea contractului de grant/credit și virarea banilor în contul companiei pe care o reprezinți.

Criterii de eligibilitate

Lista domeniilor de activitate eligibile, precum și criteriile pe care trebuie să le îndeplinești se regăsesc în legislația specifică OUG nr.130/2020, schema de ajutor de stat.

În general, granturile pentru investiții vor putea fi accesate de IMM-urile care îndeplinesc cumulativ o serie de condiții:

– au desfășurat activitate curentă/operațională de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

– au obținut profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) in unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

– realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul anului al treilea;

– dispune de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

– se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

În cazul în care firma solicită băncii și un credit pentru persoanele juridice, vor trebui îndeplinite și criteriile de eligibilitate cerute de respectiva instituție de credit.

- publicitate -

trebuie să citești