Ce trebuie să știi despre asigurarea obligatorie a locuinței

La 7 ani de când a fost încheiată prima poliță de asigurare obligatorie a locuinței din România, din experiența echipei PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale pot fi deduse principalele aspecte ale acestei asigurări care ridică uneori probleme asiguraților.

La încheierea poliței

Polița PAD se încheie exclusiv pentru imobilele cu destinație de locuință. Dacă un apartament este folosit și ca punct de lucru pentru o firmă, acest lucru ar putea reprezenta excludere la plata despăgubirii;

Clădirile care nu sunt legate structural de locuință nu sunt asigurate prin polița PAD (bucătării de vară, foișoare, etc.)

Magazia și garajul nu sunt asigurate prin polița PAD, chiar dacă acestea pot fi legate structural de locuință;

În cazul în care în curte sunt 2 imobile cu destinație de locuință (ex. casa bătrânească și o casă nouă) trebuie încheiate polițe PAD pentru fiecare dintre ele, separat;

Centrala termică, boilerul și hidroforul sunt acoperite prin asigurare dacă se află într-o încăpere care este legată structural de imobilul asigurat (dacă hidroforul este amplasat în curte, lângă puț, atunci acesta nu poate fi despăgubit).

În cazul producerii unui eveniment asigurat:

Asiguratul are obligația să anunțe primăria în scris că la locuința sa a avut loc o alunecare de teren sau o inundație, solicitând totodată ca o comisie din partea primăriei să vină și să constate daunele, eliberându-i o copie după procesul verbal întocmit. Acel document va trebui depus la dosarul de daună.

Asiguratul are obligația să anunțe asigurătorul la care a încheiat polița PAD cu privire la dauna produsă, în termen de 60 de zile de la momentul producerii evenimentului asigurat;

Despăgubirile pot fi încasate de asigurat fie direct în contul pe care îl are deschis la bancă, fie cash, prin ridicarea de la oricare dintre casieriile CEC Bank în baza actului de identitate;

Pentru finalizarea dosarului de daună si acordarea despăgubirii, asiguratul trebuie să depună copia actelor de proprietate a imobilului asigurat (contract de vânzare-cumpărare, autorizația de construire și procesul verbal la recepția lucrărilor, certificatul de moștenitor, etc.)

În cazul în care imobilul are mai mulți coproprietari, despăgubirea se va împărți conform cotelor deținute de către aceștia, fiind necesară completarea formularelor de despăgubire de fiecare coproprietar în parte;

Documentele necesare dosarului de daună pot fi depuse de asigurat direct la sediul asigurătorului unde a încheiat polița sau prin e-mail, fie la asigurătorul care i-a încheiat polița, fie la adresa [email protected], precizând în subiect numărul poliței de asigurare PAD și numele asiguratului, așa cum apare în poliță;

În cazul în care polița PAD este cesionată în favoarea băncii (în cazul unui credit cu garanție imobiliară), poate fi necesar acordul instituției bancare pentru obținerea despăgubirii.

În cazul unei inundații:

Dacă un echipaj ISU a intervenit la locuința asigurată pentru evacuarea apei, procesul verbal de intervenție întocmit de pompieri este suficient și nu mai trebuie anunțată primăria.

Polița PAD nu despăgubește evenimentul de furtună. În cazul în care în urma fenomenelor atmosferice este avariat acoperișul locuinței și plouă în casă, daunele provocate de apă nu se despăgubesc prin polița PAD.

În cazul unui cutremur:

Asiguratul trebuie să solicite în scris, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, o adresă în care să fie precizată intensitatea macroseismică resimțită în localitatea în care este amplasat imobilul asigurat ce a fost avariat în urma seismului respectiv. Această adresă trebuie depusă la dosarul de daună.

Multe dintre cele prezentate mai sus sunt detalii tehnice, pe care asigurații pot ajunge să le afle numai în eventualitatea în care se confruntă cu o daună. Cu toate acestea, cunoașterea lor poate ușura procesul de întocmire a dosarului de daună și, implicit, scurtarea timpului de acordare a despăgubirii.

- Publicitate -

România va depăși 4,5 milioane mp spații de retail modern la final de 2024

În 2024, stocul de spații de retail modern va depăși 4,5 milioane de metri pătrați, cu mai mult de...

Platforma Hedepy a încheiat 2023 cu o investiție de 3,9 milioane de euro

Platforma de psihoterapie online care reunește sute de terapeuți din întreaga lume Hedepy, a finalizat la sfârșitul anului trecut...