Ce impact va avea criza Covid-19 asupra economiilor din Spania și Italia

Conform prognozelor Coface, Spania și Italia vor fi printre cele mai afectate economiii de COVID-19, contractându-se cu 12,8%, respectiv, 13,6% în 2020.

Se estimează că insolvențele corporative vor crește cu 22% în Spania și cu 37% în Italia până în 2021, raportat la nivelurile din 2019.

Pentru 2021, Coface prognozează că PIB-ul Spaniei și Italiei va crește cu 10,2% și 8,9%, economiile acestor țări fiind cu 3,9% și 5,9% sub nivelurile din 2019.

Întreprinderile din Italia sunt mai vulnerabile

Pentru a evalua impactul potențial al acestei contracții a PIB-ului asupra bilanțurilor companiilor, Coface a realizat simulări privind evoluția solvabilității corporative, folosind date de la băncile centrale spaniole și italiene care explică diferențele între sectoarele și dimensiunile firmelor.

Deși ratele dobânzilor sunt extrem de scăzute, supra-îndatorarea corporativă este asociată cu investițiile private reduse. Ca urmare, criza COVID-19 ar putea exercita o presiune negativă durabilă asupra potențialului de creștere a unei țări, accelerând „Japonizarea” zonei euro.

Având în vedere acest lucru, bilanțurile companiilor spaniole și italiene ar trebui analizate mai îndeaproape. Examinarea distribuției datoriilor și a lichidităților în sectorul corporativ din Europa de Sud ar trebui să contribuie la identificarea zonelor vulnerabile.

Situația financiară actuală a companiilor din Spania și Italia este mai sănătoasă decât în perioada care a precedat criza financiară globală din 2009. De atunci, companiile spaniole au reușit să își reducă semnificativ datoria cu 20 de puncte procentuale, ajungând la 37% din activele lor în trimestrul al treilea al anului 2019.

Companiile italiene și-au îmbunătățit, de asemenea, situația financiară de la vârful de 59% înregistrat în trimestrul IV din 2011, chiar dacă la un grad mai mic. Cu un raport al datoriei de 50%, întreprinderile din Italia sunt acum cele mai îndatorate raportat la companiile din marile economii europene.

Discrepanța tot mai mare dintre finanțare și investiții poate explica numărul mare al firmelor „zombie” din Italia – companiile supraîndatorate nu se vor putea dezvolta ulterior.

Risc ridicat în construcții și retail

Coface estimează că vulnerabilitatea firmelor va fi diferită în funcție de sectoarele și dimensiunile lor, nu numai din punct de vedere al intensității șocurilor, ci și pe fondul fragilității pre-coronavirus a bilanțurilor lor.

Principalii producători de autovehicule ar putea fi în dificultate din cauza obiceiului de a menține o  lichiditate scăzută: la sfârșitul anului 2018, rezervele de numerar ca procent din vânzări au fost de doar 2,7% în Italia și 0,5% în Spania.

În ceea ce privește sectoarele de vânzare cu amănuntul și construcții, cu datorii mari și rate scăzute de acoperire a dobânzii proiectate, acestea par deosebit de vulnerabile, la fel ca și micii producători de textile din Italia.

Coface observă o răspândire mai mare a companiilor potențial vulnerabile în Italia. În cele mai multe cazuri, acest lucru se poate explica prin fluxul de numerar inițial mai scăzut, rentabilitate mai mică și ajustări mai mici ale costurilor.

În acest context, multe companii ar supraviețui doar în condiții de îndatorare mai mare.

- Publicitate -

Extreme weather sends breakfast food prices soaring by 55% in a year

The cost of commodities that make up a typical breakfast has soared 55% in a single year, led by...

Prețurile alimentelor pentru micul dejun au crescut cu 55% într-un singur an

Costul produselor de bază care alcătuiesc un mic dejun tipic s-a majorat cu 55% într-un singur an, în urma...