Ce este centrala incidentelor de plăți?

Centrala Incidentelor de Plăți reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, bilete de ordin și cambii, după cum se precizează pe site-ul oficial al Băncii Naționale Române. Aceasta funcţionează la sediul BNR din București, în baza Legii nr. 312/2004 privind Statutul BNR și a Regulamentului BNR nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 49 din 20.01.2012.

Scopul acestei structuri (baze de date) este acela de a oferi informații despre anumite persoane juridice sau firme. Accesând această structură, doritorii pot găsi activitatea din trecut a unei persoane juridice sau a unei firme, înainte de a primi un cec de la client. Se poate verifica dacă seria şi numărul cecului care urmează a fi primit a fost declarat la Centrala Incidentelor de Plăți ca retras din circulație, furat ori pierdut sau aparține unui program de instrumente de plată avizate de Banca Naţională a României.

Organizarea bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăți

Baza de date a CIP este organizată în două fişiere:

  1. Fişierul naţional de incidente de plăţi (FNIP) care are trei componente:
    • Fişierul naţional de cecuri (FNC),
    • Fişierul naţional de cambii (FNCb),
    • Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO) şi
  2. Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR) care este alimentat automat din FNIP.

Fişierul naţional al persoanelor cu risc adună informaţii în ceea ce privește incidentele de plăţi majore (instrumente de plată trase în descoperit de cont, cecuri emise cu dată falsă, cecuri emise fără autorizarea trasului), înregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, rezidente sau chiar nerezidente.

Renunțarea la incidentele de plată din această bază poate fi realizată doar de către persoana declarantă care le-a transmis în prealabil la CIP, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii sau din proprie iniţiativă

Sursă foto: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-fzahz

Cine și când raportează la Centrala Incidentelor de Plăţi?

La CIP raportează instituţiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine. Când o persoană declarantă – o instituţie de credit-a decis refuzul la plată al cecului, cambiei sau al biletului la ordin, aceasta are obligaţia ca, în ziua bancară următoare refuzului, să transmită la CIP un formular de înscriere a refuzului bancar.

Informația se poate transmite la CIP în format electronic, prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancare.

Banca Naţională a României consideră că o informare corectă şi obținută la timp poate stopa infracţionalitatea în domeniul plăţilor şi poate ajuta la eliminarea persoanelor care neglijează legile în vigoare și produc prejudicii majore, din mediul de afaceri.

De asemenea, Banca Naţională a României recomandă tuturor persoanelor fizice sau juridice, cu precădere agenţilor economici, să consulte, baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu ajutorul băncilor comerciale la care au deschise conturile. Totodată, aceștia au posibilitatea de a accesa rapid și actualizat o platflormă de profil pentru verificarea incidentelor de plată online.

Datele obţinute vor putea fi folosite în vederea evaluării riscului de neplată al partenerilor de afaceri, evitând, în acest fel, apariţia unor obstacole în încasarea creanţelor.

- Publicitate -

InstaSun, invenția 100% românească evaluată la 4 milioane de euro

Lansat pe piața locală în 2023, InstaSun este un dispozitiv care aplică automat și uniform ulei de protecție solară...

Comenzile de aparate de aer condiționat au crescut de peste două ori anul acesta

În prima jumătate a acestui an, comenzile de aparate de aer condiționat au crescut de peste două ori față...