Care sunt principalele 3 atribuții ale unui manager energetic?

Conform legii 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, operatorii care consumă anual o cantitate mai mare de 1000 tep sunt obligați să numească un responsabil pentru utilizarea energiei (manager energetic atestat), fie prin contract individual de muncă, fie prin încheierea unui contract de management energetic cu o companie prestatoare de servicii energetice, atestată în condițiile legii, care are angajat un manager energetic.

Haideți să vedem care sunt cele mai importante trei atribuții ale unui manager energetic:

  1. Vă reprezintă în relația cu autoritățile (Ministerul Energiei – Direcția de Eficiență Energetică).

Principalele activități pe care acesta le va realiza se referă la:

  • Suport în completarea “Declarației de consum energetic și a Chestionarului de analiză energetică”, verificarea și gestionarea documentelor în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor pentru raportarea la minister;
  • Raportarea “Declarației de consum energetic și Chestionarul de analiză energetică” până la data de 30 Aprilie a fiecărui an;
  • Întocmirea “Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice”;
  • Actualizarea “Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice”, în fiecare an, până la data de 30 Septembrie și raportare la minister.

2. Propune soluții de reducere a consumurilor și a costurilor energetice.

Managerul energetic joacă un rol importat în cadrul unei companii, atât prin îndeplinirea obligațiilor legislative de raportare a consumurilor energetice către autorități, cât și prin identificarea și propunerea de soluții de reducere a consumurilor și a costurilor energetice.

Astfel, un manager energetic are posibilitatea să propună și să cuantifice implementarea unor proiecte de eficiența energetică pe termen scurt și lung (modernizare iluminat, compensarea energiei reactive, sisteme de monitorizare consumuri energetice), dar și de producere locală de energie prin panouri fotovoltaice, cogenerare sau trigenerare, panouri solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură.

3. Vă oferă suport activ și consultanță tehnică.

Din partea managerului energetic veți beneficia de suport activ și consultanță tehnică pe probleme de eficiență energetică, precum și pentru stabilirea unui plan strategic de reducere / compensare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a impactului pozitiv asupra mediului.

Colaborând cu un manager energetic aveți oportunitatea de a crește performanța energetică a companiei, de a gestiona mai bine consumurile și costurile energetice și de a crește competitivitatea organizației. Astfel, aveți un aliat în ceea ce privește optimizarea consumurilor și a costurilor cu energia.

- Publicitate -

Flanco va construi primele magazine greenfield la Botoșani și Brașov

Primele magazine greenfield (construite de la zero) ale Flanco vor fi la Brașov și Botoșani, în acest sens retailerul...

American software company TaxDome enters the Romanian market

With a strong presence in the United States and a international footprint, TaxDome brings its platform to serve the...