Care este stadiul lucrărilor pe Centura București

CNAIR a prezentat într-un comunicat de presă situația completă a lucrărilor pe toate șantierele aflate în procedură de lucru sau planificare pe Centura Municipiului București.

Astfel, pentru porțiunea din DN Centura Bucureşti, sectorul DN2 ( E85, Km 12+300) – A2 (Km 23+750), CNAIR a invitat la sediul companiei Antreprenorul Tirrena Scavi ca până vineri, 14 februarie 2020, să semneze contractul pentru finalizarea lucrărilor de modernizare.

După semnarea contractului, urmează constituirea de către antreprenor a scrisorii de garanţie de bună execuţie şi aprobarea ei de către beneficiar, apoi va fi emis ordinul de începerea a lucrărilor.

Termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Bugetul alocat şi aprobat pentru execuţia lucrărilor în cursul anului 2020 este de aproximativ 98.000.000 lei ( fără TVA).

Exproprierile efectuate până la această dată sunt în conformitate cu limitele stabilite prin proiectul tehnic aprobat.

Sectorul A1 – DN 7 (București-Târgoviște)

Pentru sectorul A1 – DN7, urmare rezilierii de către CNAIR, in data de 21.06.2019, a contractului de proiectare şi execuţie este necesară expertizarea tehnică, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a lucrărilor executate in cadrul contractului. Stadiul fizic al execuţiei lucrărilor, la data rezilierii, a fost de 86,5 %.

Procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de servicii de expertizare tehnica a fost demarată, iar preluarea amplasamentului de la vechiul antreprenor se va efectua după finalizarea expertizei tehnice.

După preluarea amplasamentului se va proceda la demararea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea unui nou contract de execuţie lucrări în scopul finalizării lucrărilor conform proiectului tehnic aprobat.

Situaţia pasajelor aflate pe Centura București

Pentru proiectul „Proiectare şi execuţie Lărgire la 4 Benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, între A2 km.23+600 şi km.55+520 – Lot II: Amenajare Nod Rutier CB – Dj 401 (Berceni) km.33+190 – 35+600”, rămâne valabil Acordul de Mediu obţinut în anul 2013 şi revizuit in anul 2014 şi 2018. Declaraţia de proiectare a fost acceptata in data de 24.07.2019.

Au fost emise Certificatele de Urbanism de către Primăria Generală Bucureşti nr. 1755198/18.07.2019 şi de către Consiliul Judeţean Ilfov nr. 10322/19.07.2019.

Antreprenorul a iniţiat procedura de obţinere a avizelor/acordurilor conform certificate de urbanism.

În cadrul şedinţei Comisiei Tehnice pentru Siguranţa Circulaţiei, din data de 31.10.2019, s-a solicitat corelarea racordării cu DJ 401 a nodului rutier Berceni, pe direcţia Berceni, cu proiectul Autostrăzii de Centura Bucureşti km.0+000 – km.100+900.

Pentru perioada de execuţie a lucrărilor se va emite un alt ordin de începere după finalizarea perioadei de proiectare.

Proiectare şi execuţie Pasaj Mogoşoaia pe centura Bucureşti, peste DN1A

Certificatul de urbanism a fost eliberat de către Primăria Municipiului Bucureşti în data de 21.03.2019, cu o întârziere de 38 de zile. Ca urmare a emiterii cu întârziere a Certificatului de Urbanism, antreprenorul a solicitat şi a fost aprobată o extensie de timp de 38 zile.

Urmare activităţilor suplimentare de proiectare, referitoare la necesitatea racordării pasajului prin bretelele 5 şi 6 la Centura Existenta a Bucureştiului pe relaţia Chitila (ce exced contractului), antreprenorul a solicitat şi a fost aprobată o extensie de timp de 72 zile.

Pasajul Olteniţa – „Lărgire la 4 Benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 Km 55+520 – Lot 1 – Amenajare Nod Rutier CB – DN4 (Olteniţa) km 29+500 – Km 33+190”

Data semnării contractului: 20.06.2019. Data de începere a activităţii de proiectare a fost 31.07.2019.

A fost pregătită documentaţia privind declanşarea procedurilor de expropriere, Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării, a fost înaintat de CNAIR la Ministerul Transporturilor.

Pasaj suprateran pe DJ602 Centura Bucureşti – Domneşti

În data de 20.05.2019, a fost aprobat HG pentru exproprierea imobilelor suplimentare situate atât pe raza Bucureşti Sector 6 , cât şi pe raza comunelor Domneşti, Clinceni, Bragadiru.

În data de 24.05.2019, prin adresa nr. 11124, Asocierea „STRACO GRUP SRL – COMNORD SA – SPECIALIST CONSULTING SRL” a depus beneficiarului ( CNAIR SA), Documentaţia Tehnică în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire.

În data de 16.07.2019, a fost emisă „Decizia de Expropriere” pentru terenurile suplimentare.

În data de 28.08.2019, a fost emisă de către Ministerul Transporturilor, Autorizaţia de Construire nr. 69 fără a fi autorizate lucrările care fac obiectul transferului dreptului de proprietate al suprafeţei de 1.834 mp aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale in administrarea Ministerului Transporturilor-CNAIR SA.

Se fac demersurile necesare pentru transferul dreptului de proprietate/administrare, de la MApN către MT/CNAIR al acestei suprafeţe (1834 mp), în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire aferente.

- Publicitate -

KFC a depășit pragul de 1 miliarde de lei vânzări în 2023 în România

Cea mai mare contribuție la rezultatele financiare ale Sphera Franchise Group anul trecut a avut-o KFC care a depășit...

România este pe locul secund în Europa ca număr de specialiști IT

România se clasează pe locul secund în Europa ca număr de specialiști IT, 4 din 10 angajați fiind femei,...