Bacău va avea un sistem integrat de management al traficului

Peste 19 milioane de euro a atras Municipiul Bacău, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, pentru realizarea primul sistem modern de management al traficului din Bacău pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicileta.

Prin acest poiect se vor crea şi extinde sisteme de management al traficului, compuse din următoare subsisteme şi subactivităţi:

 • A) Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales în intersecţii, dar şi pe traseele de transport public, inclusiv în mijloacele de transport public etc;
 • B) Sisteme de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizată, ce pot asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecţiile semnalizate/semaforizate;
 • C) Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban şi de managementul flotei (prin GPS, AVL etc.);
 • D) Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în staţiile de transport public;
 • E) Subsisteme aplicaţie software pentru informarea în timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport în comun, inclusiv aplicaţii software pentru planificarea călătoriei;
 • F) Alte sisteme de informare (VMS – sisteme de mesaje variabile);
 • G) Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor;
 • H) Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software şi hardware, precum şi lucrări de construcţii şi instalaţii în cadrul dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora;
 • I) Lucrări punctuale de reabilitare/modernizare infrastructură rutieră din zona intersecţiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic.
 • J) Subsisteme destinate sancţionarii abaterilor de la regulile de circulaţie si de amenajare a străzilor (ex: traversarea pe culoare roşie, parcare neregulamentară, blocarea intersecţiilor etc) prin module aplicaţie şi echipamente specifice.
 • K) Reţea de fibră optică, pentru asigurarea sistemului de comunicaţii ntre punctele semaforizate (intersecţii şi treceri de pietoni) şi Centrul de Management şi Comandă.

Sistemul de management integrat al traficului din Bacău va fi unul modern, dotat cu un sistem de supraveghere cu acoperire asupra sistemului rutier. Dispecerizarea acestuia se va face prin realizarea unui dispecerat unic.

Sunt prevăzute lucrările şi costurile aferente compatibilizării totale a subsistemelor componente ale sistemului de management al traficului şi se va avea în vedere posibilitatea extinderii ulterioare spre alte intersecţii sau subsisteme.

Subsistemele componente ale sistemului propus sunt:

 • subsistem de control al traficului;
 • subsistem de monitorizare video a traficului;
 • subsistem de comunicaţii cu fibră optică;
 • subsistem de comunicaţii radio;
 • subsistem centru de comandă şi control;
 • subsistem semnalizare rutieră (marcaje orizontale şi verticale);
 • subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public în intersecţii semaforizate;
 • subsistem analiză inteligentă trafic.

Implementarea unui sistem integrat de management al traficului va cuprinde cel puţin următoarele activităţi:

 • Sistem de monitorizare video CCTV;
 • Prioritizarea transportului in comun la trecerea prin intersectii;
 • Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecţii.

Sistemul de monitorizare video al traficului presupune echiparea intersecţiilor cu 1-2 camere video conectate la Centrul de Management şi Control. Pentru realizarea acestui proiect se vor folosi camere video de supraveghere IP de exterior şi echipament de transmitere date.

Sistemul va cuprinde 88 de puncte semaforizate, din care:

 • 59 intersecţii;
 • 29 treceri de pietoni.

Cele 88 de puncte cuprind:

 • 27 de puncte care sunt deja semaforizate;
 • 61 de puncte noi în care se propune amenajarea cu echipare semaforizare şi CCtv.

Sistemul de management integrat al traficului trebuie să îndeplinească unele condiţii minimale, precum:

 • Lucru adaptiv la valorile traficului, cu număr predefinit de planuri de semaforizare pentru fiecare intersecţie;
 • Detecţia vehiculelor cu bucle inductive sau bucle virtuale (cu camere de video-detecţie a vehiculelor, senzori wireless sau alt sistem de detecţie neintruziv);
 • Posibilitatea extensiei sistemului prin includerea ulterioară şi a altor intersecţii;
 • Sistemul va permite adăugarea facilă, ulterior, a unui subsistem privind identificarea şi alocarea selectivă cu prioritate de trecere pentru anumite categorii de vehicule (mijloace de transport public de persoane, ambulante, vehicule ale pompierilor, poliţiei etc.);
 • Sistemul va avertiza postul central de comandă referitor la defecţiunile apărute la nivelul detectorilor de trafic din teren, sau va detecta lipsa comunicării datelor dintr-o intersecţie;
 • Sistemul va oferi posibilitatea configurării timpilor de semaforizare dintr-o intersecţie, de la postul central, trecerea în galben intermitent, sau instituirea de „roşu general” în intersecţie.
 • Sistemul va permite supravegherea video în timp real a sistemului rutier, în zonele cu potenţial de risc crescut;
 • Comanda, centralizarea şi supravegherea video se va face de la o locaţie centrală ce va avea şi rol de nod de dispecerizare.

Instalarea unor automate de dirijare a circulaţiei noi presupune înlocuirea automatelor de dirijare cu echipamente care să permită comunicarea între intersecţii, introducerea de multiprograme sau posibilitatea de a adăuga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive, camere de video detecţie etc). De asemenea, se vor instala stâlpi de semaforizare noi acolo unde acest lucru este necesar şi revopsirea şi protejarea stâlpilor existenţi care pot fi refolosiţi.

Valoare totală a investiţiei: 91,429,550.68 lei, inclusiv TVA, echivalent a 19,987,222.52 euro, (la curs 1 euro = 4.5744 lei), din care 67,692,567.83 lei inclusiv TVA echivalent 14,798,130.43 euro

Durata de realizare a investiţiei este de 36 luni, din care 24 luni de executia.

- Publicitate -

Piața hotelieră din București a continuat să recupereze scăderile din pandemie

Rata de ocupare a hotelurilor din București a crescut anul trecut la 66% comparativ cu 61% în 2022, însă...

București vs Ilfov. Cum a evoluat piața imobiliară din cele două zone

Tranzacțiile rezidențiale din județul Ilfov au crescut cu 6% în 2023, comparativ cu anul precedent, în vreme ce, în...