All the European investment, retail, real estate, office and industry news in English language

vineri | 22 ianuarie | 2021
1.5 C
București

Autorizațiile de mediu: Când se obțin și ce documente sunt necesare pentru eliberarea lor?

Autorizația de mediu este un act administrativ care stabilește condițiile și parametrii de funcționare a activităților care au un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Acesta se obține în condiții speciale care i se impun titularului de activitate, iar nerespectarea acestora conduce la interzicerea desfășurării activității sale. 

Cum se obține autorizația de mediu și care sunt documentele necesare?

Demararea procedurii de obținere a autorizației de mediu începe cu depunerea dosarului de solicitare la autoritatea competentă. Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Cerere pentru eliberarea autorizației;
 • Fișa de prezentare și declarație;
 • Dovada că a fost făcută publică solicitarea;
 • Contract de înregistrare a firmei (CUI);
 • Certificat constatator emis de O.R.C.;
 • Dovada deținerii spațiului (poate fi contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat etc.)
 • Plan de situație a obiectivului sau amplasamentului;
 • Plan de încadrarea în zonă a obiectivului;
 • Proces verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin acordul de mediu
 • Dovada plății taxei procedurii de autorizare; contravaloarea acesteia este de 500 de lei și se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.

Este important de menționat că, în funcție de complexitatea activității și de condițiile amplasamentului pot fi solicitate și alte documente cum ar fi:

 • Contracte de asigurare a utilităților;
 • Autorizație de gospodărire a apelor;
 • Contracte de colectare a deșeurilor generate în urma activității;
 • Alte avize și autorizații (acord preluare ape uzate, aviz ISU etc.).

Când se impune obținerea unei autorizații de mediu?

Desfășurarea activităților economice ale unor companii ar putea dăuna mediului sau sănătății umane. De aceea, este nevoie de un instrument pentru reducerea impactului negativ asupra mediului. Asa cum este precizat în Ordonanța de Urgență nr.195 din 2005, aprobată prin Legea nr.265 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, protecția mediului constituie o obligativitate a persoanelor fizice și juridice. Prin urmare, atunci când se desfășoară o activitate cu impact asupra mediului se impune și solicitarea și obținerea actelor de reglementare, conform cu prevederile legislative subsecvente în domeniu. 

Scopul autorizației este de a proteja mediul înconjurător prin stabilirea cadrului de funcționare și a obligațiilor legale. De asemenea, autorizația de mediu este necesară pentru a păstra a evidenția potențialul impact al activităților desfășurate asupra mediului. Totodată, în baza documentului despre care vorbim se pot identifica măsurile de protecție a mediului adoptate de titularul activității respective. 

Care sunt sancțiunile aplicate de autoritățile de control competente?

Penalitățile aplicate în principal de către Garda de Mediu, pot reprezenta amenzi cumulate de până la 1 miliard de lei pentru lipsa actelor de reglementare, dar și suspendarea activității până la intrarea în legalitate. 

În concluzie, companiile trebuie să conștientizeze importanța autorizației de mediu și să decidă dacă activitatea de protecție a mediului se va realiza intern sau dacă se va externaliza. Totuși, în cazul în care se optează pentru prima variantă, în lipsa unui suport al unei firme de profil este necesar să se studieze foarte bine legislația astfel încât documentația să fie corectă și completă. 

- PUBLICITATE -