Autonom a finalizat o emisiune de obligațiuni în valoare de 20 milioane euro

Autonom Services a realizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni în cadrul unui plasament privat în valoare de 20 milioane euro. Obligațiunile au o maturitate de 5 ani, cu un cupon de 4,45% plătibil anual, și urmează să fie listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB).

Emisiunea de obligațiuni a fost suprasubscrisă, având o structură echilibrată a subscriitorilor, unde se regăsesc atât persoane fizice, cât și investitori instituționali (fonduri deschise de investiții, bănci, societăți de investiții financiare, societăți de asigurări).

Acest lucru demonstrează faptul că există interes din partea investitorilor locali pentru alternative de plasament în titluri de calitate listate la bursa din București.

Recomandăm companiilor antreprenoriale să își îndrepte atenția către bursă, ca alternativă viabilă de finanțare a afacerilor lor”, a declarat Dan Ștefan, co-acționar al Grupului Autonom International.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Parteners – divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

Autonom Services SA este cel mai important jucător independent cu capital românesc de pe piețele de leasing operațional auto și rent-a-car din România. Aceasta dispune de o rețea națională de 44 agenții localizate în 33 de orașe.

- publicitate -