Aproape 30% din drumurile României sunt pietruite sau de pământ

La sfârșitul anului trecut lungimea drumurilor publice totaliza 86.791 km, iar a căilor ferate în exploatare 10.769 km, arată datele INS.

Din totalul drumurilor, 17.913 km (20,6%) erau drumuri naţionale, 35.085 km (40,4%) drumuri judeţene şi 33.793 km (39,0%) drumuri comunale.

Doar 45,2% (39.189 km) drumuri sunt modernizate, 24,9% (21.651 km) au îmbrăcăminţi uşoare, iar 29,9% (25.951 km) sunt drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 33,4% din lungimea drumurilor modernizate avea durata de serviciu depăşită.

Din lungimea drumurilor naţionale, 6.178 km (34,5%) erau drumuri europene și 920 km (5,1%) autostrăzi.

Mai mult, 1.959 km (10,9%) erau drumuri cu 4 benzi, 297 km (1,7%) drumuri cu 3 benzi şi 35 km (0,2%) drumuri cu 6 benzi.

Lungimea drumurilor judeţene cuprindea în proporţie de 43,4% drumuri modernizate și 35,8% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

Cum stăm în privința căilor ferate

Lungimea liniilor de cale ferată în exploatare însuma 10.769 km, din care 10.631 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg şi 4 km linii cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu era de 45,2‰.

Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, în regiunea Bucureşti-Ilfov (156,3‰), regiunea Vest (58,9‰), regiunea Sud-Est (48,8‰) şi regiunea Nord-Vest (48,7‰).

Lungimea căilor principale era de 5.990 km, reprezentând 55,6% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare.

- publicitate -