5 acte necesare când angajezi un specialist străin

Din ce în ce mai mulți antreprenori se orientează către forța de muncă din afara Uniunii Europene. Procedura de selecție și angajare este mai complicată, dar dacă cunoști etapele și mai ales dacă apelezi la serviciile unei companii de recrutare și selecție lucrurile devin mult mai puțin complicate. 

Există trei etape prin care se pot angaja specialiști sau muncitori străini.

În primul rând, specialistul sau lucrătorul trebuie să obțină avizul de muncă. Dacă are acest document înseamnă că cetățeanul străin poate fi angajat pe teritoriul României, dar nu poate intra încă în țară. 

Cu excepția câtorva cazuri în care nu este necesară obținerea acestui aviz de muncă (când există tratate încheiate între state, pentru activități didactice, științifice, în cazul formelor de protecție, reîntregire a familiei), angajarea cetățenilor străini se realizează în baza avizului de angajare, solicitat de angajator și eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Iată care sunt documentele necesare:

 • cerere care cuprinde motivația;
 • certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului;
 • certificatul de atestare fiscală care este emis de administrația finanțelor publice din raza teritorială în care angajatorul își are sediul social;
 • adeverință eliberată de agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul, cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator;
 • fișa postului;
 • organigrama angajatorului care cuprinde funcțiile ocupate și cele vacante; 
 • dovada publicării unui anunț pentru ocuparea locului de muncă vacant, în mijloacele de informare în masă din România; 
 • oferta de angajare; 
 • un proces-verbal din care reiese că cetățeanul străin pe care angajatorul intenționează să-l angajeze îndeplinește condițiile de pregătire profesională și are experiența în activitate, așa cum prevede legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă;
 • cazierul judiciar al angajatorului; 
 • certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (copie și original);
 • cazierul judiciar al cetățeanului străin (sau un document care are aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine, tradus și legalizat);
 • declarație pe propria răspundere a cetățeanului străin că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă, precum și că are cunoștințe minime de limbă română, sau cunoaște o altă limbă de circulație internațională;
 • curriculum vitae;
 • două fotografii 3/ale cetățeanului străin;
 • copia documentului valabil de trecere a frontierei pentru cetățeanul străin.

În al doilea rând, cetățeanul străin, pentru a putea veni la muncă în România, are nevoie de o viză de lungă ședere pentru angajare

Viza de lungă ședere pentru angajare se eliberează în baza avizului de angajare obținut de angajatorul din România pentru cetățeanul străin.

Care sunt documentele necesare?

 • copia avizului de angajare;
 • dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • cazierul judiciar eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

În al treilea rând, este vorba despre obținerea permisului unic, document care atestă dreptul lucrătorului străin de ședere în România. După ce cetățeanul străin intră în România acesta trebuie să obțină un permis unic. Pentru obținerea acestui document, străinul va depune o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Cetățeanul străin are nevoie de următoarele documente:

 • cerere;
 • documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie), în original și copie;
 • contractul individual de muncă;
 • salariul înscris;
 • adeverință medicală.

De reținut!

Întreaga procedură de angajare a unui lucrător sau specialist străin durează destul de mult. În plus, există riscul ca până la finalizarea procedurii o parte din documente să expire (cazier judiciar, certificat de atestare). De asemenea, este important să folosești un birou de traduceri din București de unde poți primi și consultanța de care ai nevoie în ceea ce privește traducerea documentelor.

De reținut!

Iată ce acte sunt necesare pentru angajarea unui lucrător sau specialist străin:

 • avizul de muncă, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări;
 • CV-ul;
 • adeverință privind forța de muncă disponibilă (de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă);
 • atestatul de recunoaștere a diplomei de studii, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și echivalare a Studiilor;
 • viza de lungă ședere, care se obține în 60 de zile de la obținerea avizului de muncă.
- publicitate -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.