35 de proiecte Diaspora Start Up aproape de finanțare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) a publicat rezultatul verificării administrative și a eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Diaspora Start Up.

Din cele 59 proiecte depuse, în valoare totală de aproximativ 145 milioane euro, 35 au fost admise pentru etapa următoare a evaluării.

Criteriile care au stat la baza respingerii celor 24 de proiecte, cu o valoare de aproximativ 56,3 milioane euro, sunt:

• Parteneriatul dezvoltat pentru proiect nu a îndeplinit condițiile de capacitate financiara (verificat la criteriul 3 din grila de verificare a conformității administrative si a eligibilității);

• Bugetul proiectului nu a respectat rata de cofinanțare. S-au constatat, de asemenea, neconcordanțe între bugetul din cererea de finanțare si sumele asumate prin acord de parteneriat (verificat la criteriul 12 din grila de verificare a conformității administrative si a eligibilității).

Valoarea totală a apelului de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Diaspora Start Up a fost de 30 milioane euro.

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro.

Acest program stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi celelalte State Membre UE.

POCU include 7 Axe Prioritare, astfel:

Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1);

Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2);

Locuri de muncă pentru toți (3);

Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4);

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5);

Educație și competențe (6);

Asistenţă Tehnică (7).

- Publicitate -

Salteaua perfectă pentru un somn odihnitor

Somnul este o parte esențială a unei vieți armonioase din toate punctele de vedere. O rutină de odihnă corespunzătoare...

OMV modernizează rețeaua de stații de carburanți din Europa Centrală și de Est

OMV va introduce, în următorii trei ani, o nouă identitate de brand în șapte țări din Europa Centrală și...