Transalpina de Apuseni va fi construită pe fonduri europene

Transalpina de Apuseni
sursă foto: ziarulunirea.ro

ADR Centru a semnat cel de al nouăsprezecelea contract de finanțare din perioada de programare 2014-2020, primul care reabilitează un drum județean.

Este vorba de drumul care are originea în municipiul Aiud și punctul de sfârșit în DN 74, aproape de Abrud.

Acest drum face practic legătura între Autostrada Sebeș-Turda, drumul național DN 74 care duce în inima țării Moților și drumul național DN1, asigurând conectivitatea zonei Munților Apuseni cu coridoarele de transport europene și naționale.

Contractul de finanțare pentru acest proiect, a cărui valoare totală este de peste 188 milioane lei, a fost semnat de către Președintele CJ Alba, domnul Ion Dumitrel și doamna Maria Ivan, Director Direcția Coordonare ADR Centru.

Documentația tehnico-economică, devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ‘Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) — Aiudul de Sus — Rîmeț — Brădești — Geogel — Măcărești — Bîrlești Cătun — Cojocani — Valea Barnii — Bîrlești — Mogoș — Valea Albă — Ciuculești — Bucium — Izbita — Coleșeni — Bucium Sat — DN 74 (Cerbu)’ indică faptul că valoarea totală a investiției este de peste 44 milioane euro, iar durata derulării întregii investiției este estimată la mai puțin de șase ani, din care doi ani pentru lucrările efective de modernizare.

În vederea îmbunătățirii mobilității rutiere interregionale, UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean, în parteneriat cu UAT Municipiul Aiud, prin Consiliul local municipal, au propus pe Lista proiectelor prioritare cu finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 — care vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv Prioritatea de investiții 6.1 — ‘Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T’, modernizarea drumului județean DJ107I.

Această rută străbate culmile munților Trascăului și Metaliferi, traversând teritoriul administrativ al municipiului Aiud și al comunelor: Rîmeț, Ponor, Mogoș și Bucium, cu terminare în drumul național DN74, în partea de est a orașului Abrud, pe o lungime totală de 78,42 km. Drumul județean DJ107I supus modernizării are durata de valabilitate depășită demult, prezentând numeroase și grave degradări atât ale îmbrăcăminții căii de rulare, cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu mai corespund deloc cerințelor de trafic actual, iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu gabarite depășite.

Principala problemă a drumului este generată de lipsa unui sistem rutier adecvat traficului actual. În plan, traseul drumului județean este sinuos, existând multe curbe care nu au elemente geometrice corespunzătoare. Podurile existente de pe traseul drumului județean DJ107I care asigură traversarea cursurilor de apă, prezintă o stare tehnică necorespunzătoare, fiind necesară execuția unor lucrări de reparare/consolidare/înlocuire, în vederea asigurării parametrilor tehnici corespunzători.

Dăm astăzi startul unui proiect foarte important, ce va deschide noi perspective și va crea noi oportunități pentru numeroși locuitori din comunitățile aflate în această zonă a județului Alba. Fie că e vorba de dezvoltarea turismului și a activităților economice, în general, sau doar de economiile făcute cu transportul, sunt sigur că efectele benefice ale acestei investiții se vor face resimțite rapid pentru locuitorii de aici și nu doar pentru ei. Parteneriatul Consiliului Județean cu administrațiile locale a demonstrat încă o dată că împreună se pot face lucruri importante și mă bucur că avem astăzi onoarea de a fi noi cei care semnăm primul contract de finanțare pe acest domeniu în Regiunea Centru, în perioada de programare 2014-2020 a spus, domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

Proiectul semnat azi prevede creșterea portanței DJ 107I, obiectivul lucrărilor de modernizare fiind creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T. Beneficiile modernizării drumului, constau nu numai în realizarea unei noi căi rutiere, în lungime de peste 78,4 km, care va lega municipiul Aiud de orașul Abrud, fiind deserviți direct aproape 30.000 de locuitori, ci și creșterea calității mobilității cetățenilor prin utilizarea pistelor pentru biciclete pe o distanță de 6,7 km și amenajarea de trotuare — 12.610 mp. Același proiect prevede asigurarea semnalizării rutiere moderne, amenajarea unui număr de 21 de stații autobus, reducerea timpului de deplasare, reducerea consumurilor de transport și creșterea siguranței de deplasare.

Valoarea totală a proiectului ‘Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) — Aiudul de Sus — Rîmeț — Brădești — Geogel — Măcărești — Bîrlești Cătun — Cojocani — Valea Barnii — Bîrlești — Mogoș — Valea Albă — Ciuculești — Bucium — Izbita — Coleșeni — Bucium Sat — DN 74 (Cerbu)’ este de 188.150.369,29 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE — AM POR este de 183.988.373,36 lei, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce reprezintă 40.730.623,7 euro, la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului.