Contracte de 18 milioane de euro pentru dezvoltarea imm-urilor

Au fost semnate 19 contracte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în valoare de 18 milioane lei, privind dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Proiectele au fost selectate pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte nr.POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Programul finanţează, printre altele, lucrări de construire, extindere, modernizare a spaţiilor de producţie sau prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor de   alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, dar și achiziția de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, etc.

Sunt prevăzute, de asemenea, finanțări în surse alternative de energie – energia solară eoliană, hidroenergia sau energia geotermală.

„Sprijinirea mediului de afaceri ne preocupă permanent. Este unul dintre obiectivele asumate prin programul de guvernare și mă bucur că putem răspunde nevoilor IMM-urilor inclusiv cu ajutorul banilor europeni. Dotarea, modernizarea, extinderea capacității de producție a IMM-urilor înseamnă sprijin pentru ca ele să devină mai competitive și să poată crea mai multe locuri de muncă”, a declarat Rovana Plumb.